Majątek

  Majątek

  Majątek

  Zgodnie z art. 17 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (jt. Dz.U. z 2018 r., poz. 121 ze zm.) Izba Administracji Skarbowej  w Poznaniu jako państwowa jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej nabywając nieruchomości na własność lub użytkowanie wieczyste Skarbu Państwa, uzyskała do nabytych nieruchomości trwały zarząd.

   

  Informacje o wartości majątku Izby Administracji Skarbowej w Poznaniu - stan na dzień 31.12.2017 r.:

  1. grunty – 14 663 985,94 zł,
  2. budynki – 237 128 305,48 zł,
  3. środki transportu – 13 830 891,17 zł,
  4. maszyny i urządzenia techniczne (sprzęt informatyczny, kserokopiarki, niszczarki, urządzenia telekomunikacyjne, klimatyzatory itp.) – 36 656 412,18 zł,
  5. pozostałe urządzenia techniczne i meble – 34 758 535,67 zł,
  6. wartości niematerialne i prawne – 8 787 661,64 zł.
  bip

  Informacje o publikacji dokumentu

   
  Data utworzenia: 24.02.2017 Data publikacji: 24.02.2017 13:25 Data ostatniej modyfikacji: 07.08.2018 15:30
  Autor: Katarzyna Kania Osoba publikująca: Natalia Banaszak Osoba modyfikująca: Natalia Banaszak
  Rejestr zmian