Majątek

  Majątek

  Majątek

  Zgodnie z art. 17 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (jt. Dz.U. z 2016, poz. 2147 ze zm.) Izba Administracji Skarbowej  w Poznaniu jako państwowa jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej nabywając nieruchomości na własność lub użytkowanie wieczyste Skarbu Państwa, uzyskała do nabytych nieruchomości trwały zarząd.

   

  Informacje o wartości majątku Izby Administracji Skarbowej w Poznaniu - stan na dzień 31.12.2016 r.:

  1. grunty – 12 631 908,53 zł
  2. budynki – 123 909 678,60 zł
  3. środki transportu – 3 477 521,68 zł
  4. maszyny i urządzenia techniczne (sprzęt informatyczny, kserokopiarki, niszczarki, urządzenia telekomunikacyjne, klimatyzatory itp.) – 35 391 974,92 zł
  5. pozostałe urządzenia techniczne i meble – 8 993 773,56 zł
  6. wartości niematerialne i prawne – 4 870 710,97 zł
  bip

  Informacje o publikacji dokumentu

   
  Data utworzenia: 24.02.2017 Data publikacji: 24.02.2017 13:25 Data ostatniej modyfikacji: 08.03.2017 08:42
  Autor: Katarzyna Kania Osoba publikująca: Natalia Banaszak Osoba modyfikująca: Natalia Banaszak
  Rejestr zmian